Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ytre og indre salgsmiljøChevronRight
  4. ButikkinnredningenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Butikkinnredningen

Når vi skal innrede et salgslokale, er det mange hensyn å ta. Det skal være enkelt for kundene å finne fram, varene skal eksponeres på en god måte, og varer som hører sammen, skal plasseres i nærheten av hverandre.

Sko på en kasse med en plante i bakgrunnen. Foto.

Tre viktige hensyn i butikkinnredningen

Når det gjelder innredning av en butikk, er det tre viktige hensyn å ta:

  • det må være praktisk
  • varene skal eksponeres
  • varene skal harmonisere

Praktiske hensyn

Det skal være praktisk for kundene å finne fram i butikken. Hyllene og varene må plasseres og merkes godt så kundene finner fram. I tillegg må det være god nok plass til handlevognene mellom hyllene.

Eksponering

Når kundene først er i butikken, må de bli eksponert for så mange varer som mulig. Undersøkelser viser at kundene bare har planlagt 30 prosent av varene de ender opp med å kjøpe. De resterende 70 prosent gjør de beslutning om i butikken.

Har du vært på IKEA og sett den merkede løypa fra inngang til utgang? For å få til maksimal eksponering av varene har IKEA laget en merket løype gjennom hele butikken fra inngangen til kassene.

Varme soner

Når vi innreder butikken, må vi ta hensyn til at ikke alle sonene i butikken gir like god eksponering for varene. Den beste sonen er der de fleste kundene oppholder seg. Det kan for eksempel være ved kassen. Disse sonene kaller vi de varme sonene. Her bør dermed impulsvarer og vinnere plasseres. Varene må få tildelt den salgsplassen som passer i forhold til deres størrelse og andel av salget.

Harmonisering

Vi harmoniserer varene ved å plassere sammen de varene som tilhører samme gruppe. Det blir da lettere for kunden å finne varer som hører sammen, samtidig som kundene får en påminnelse om at de kan kjøpe varer som tilhører samme gruppe.

Utstilling som sko er lagd av skinn. Foto.

Varer som utfyller hverandre, kaller vi komplementære varer (ski og staver), mens varer som tilhører samme familie, men som erstatter hverandre, kaller vi substitutter (oppvaskmidlene Zalo og Sun Light, for eksempel).

Læringsressurser

Ytre og indre salgsmiljø