Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. De fem p-ene ChevronRight
  4. PrisdifferensieringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Prisdifferensiering

Prisdifferensiering vil si at en bedrift har ulik pris på samme produkt for forskjellige kunder. Her lærer du om ulike former for prisdifferensiering.

Ulike priser

Det er ganske vanlig at bedriftene tar ulik pris til ulike kunder eller i ulike situasjoner.

Former for prisdifferensiering

  • Segmentstyrt prisdifferensiering: Bedriften tar ulik pris avhengig av hvem som kjøper produktet (for eksempel barn/voksen).
  • Geografisk styrt prisdifferensiering: Produktet tilbys til forskjellige priser avhengig av sted (for eksempel by, region eller land).
  • Tidsstyrt prisdifferensiering: Prisen varierer over tid (for eksempel døgn-/ sesongvariasjon).
  • Brukerstyrt prisdifferensiering: Prisen er ulik alt etter hvem produktet selges til (for eksempel bedrifter/private).

Bedriften må også tilpasse prisen til profilen den ellers har på produktene sine. Hvis bedriften profilerer sine produkter som et høykvalitetsmerke, tar den ofte en høy pris. Hvis derimot bedriften satser på lave kostnader med masseproduksjon, er lavprisprofilen den rette.

Begrepet image brukes om det inntrykket og omdømmet en bedrift prøver å skape rundt seg selv og sine produkter. Denne imagebyggingen kalles gjerne profilering.

Pris og produktets alder

Det er også vanlig at et produkt prises på ulike måter avhengig av om det er nytt eller gammelt.

Bedriften kan for eksempel velge helt ulike prisstrategier for et nytt produkt:

  • Bedriften kan velge en lav pris for å komme seg inn på markedet og ta markedsandeler raskt (inntrengingsstrategi).
  • Bedriften kan velge en høy pris for å få mest mulig for det nye produktet så lenge det er en nyhet («skumme-fløten»-strategi).

Hva bedriften velger, er avhengig av typen produkt og situasjonen for øvrig.

Elektroniske varer som mobiltelefoner, tv-er og lignende har gjerne en høy startpris. En ny dagligvare, for eksempel en sjampo, har derimot gjerne en lav pris som introduksjonspris. Dette er for å få i gang salget av varen. Når kundene har fått øynene opp for produktet og har begynt å kjøpe det, settes prisen opp.

Læringsressurser

De fem p-ene