Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. EksamenChevronRight
  5. Tips til gjennomføring av eksamen for elevChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Tips til gjennomføring av eksamen for elev

For å få vist hva du kan i naturfag, bør du i størst mulig grad ta styringen over eksamenssituasjonen selv ved å vise initiativ og være aktiv. Her får du flere tips om hvordan eksamen i naturfag gjennomføres, og hva du bør tenke over på forhånd.

Eksamen?

Organisering

Elever i ring rundt et bord. Foto.
Felles forberedelse til eksamen.

Når du nå skal opp til eksamen i naturfag, bør du først sette deg inn i hvordan muntlig-praktisk eksamen i naturfag organiseres ved din skole. Se hvordan muntlig-praktisk eksamen organiseres ved kort og lang forberedelsesdel.

Uansett om det er kort eller lang forberedelsetid, vil de 45 minuttene eksamen varer, være delt mellom 1) forberedt del, 2) praktisk del og 3) problemstillinger som ikke er varslet på forhand.

Praktisk innslag

Elev utfører katalaseforsøk. Foto.
Som en del av eksamen kan du bli bedt om å demonstrere deler av et forsøk du har gjort tidligere. Du bør også kunne samtale om teori knyttet til dette forsøket.

Eksamenen i naturfag er praktisk-muntlig. Dette innebærer at det skal være et praktisk innslag i eksamenen. I de fleste tilfeller vil dette bety at du skal gjøre et forsøk eller deler av et forsøk og gjennom dette vise sensor og eksaminator hva du kan.

Et tips her er derfor å bruke tid på å gå gjennom elevforsøkene du har gjort gjennom året, både med tanke på å relatere dette til den teoretiske kunnskaper og med tanke på den praktiske gjennomføringen av forsøket. Hva gjorde dere? Hvorfor gjorde dere forsøket? Hva fant dere ut? Var det noen feilkilder som hadde betydning for resultatet?

Tolkning av naturfaglige tekster

Tips til hva du kan konsentrere deg om: Hva handler teksten om? Hva forteller den deg? Noter deg viktige begreper du støter på, kan du forklare disse? Hvilke deler av læreplanen tar denne teksten for seg? Se etter diagrammer og tabeller. Hva forteller de? Er det noen etiske dilemmaer knyttet til teksten? Er det argumenter for eller imot noe? Dersom den tar opp et tema som konfliktfylt, hva dreier diskusjonen seg om? Har du argumenter for eller imot?

Presentasjon

Mekanisk stoppeklokke med videre. Foto.
Du har 45 minutter til å overbevise sensorene om at du har høy kompetanse og at du kan anvende kunnskapen.

Legg vekt på å vise hva du kan. Det er viktigere at dette kommer tydelig fram, enn at du viser hvor teknisk god du er med hjelpemidler. Vær nøye med å holde deg til den tiden du har til rådighet. Gå gjennom presentasjonen din hjemme og ta tiden på deg selv, så vet du omtrent hvor lang tid det tar å framføre den.

Dersom temaet eller oppgaven som ble gitt, var så stor og åpen at du har valgt å avgrense den, er det viktig at du forklarer det i presentasjonen din.

Hva skal du snakke om? Neste punkt er å holde seg til nettopp dette. Øv deg på å snakke tydelig og rolig slik at du får fram poengene dine. Det er dessuten viktig at du kan stoffet du presenterer, godt. Etter presentasjonen vil du kunne få spørsmål om det du la fram.

Repetisjon

Skjermdump læreplan naturfag. Foto

Gå gjennom læreplanen og repeter fagstoff for de områdene du er mest usikker på. Øverst på alle naturfagsider på NDLA kan du åpne læreplanen og klikke på kompetansemål for å få fram læringsressurser. Her kan du velge fagtekster, oppgaver, filmer eller eForelesninger for å friske opp kunnskapene dine.

Tren på å forklare faglig innhold for en medelev eller for deg selv.

eForelesningene gir deg oppsummering av så å si alle tema i naturfaglæreplanen gjennom lyd, bilder, animasjoner og oppsummeringsoppgaver. Dette er svært godt egnet til repetisjon før eksamen. Hvis du bruker Naturfag-spillelisten på YouTube, kan du også se eForelesningene som video på mobilen.

Læringsressurser

Eksamen