Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Nyttig fra naturfagChevronRight
 4. EksamenChevronRight
 5. Eksamensordning i naturfag for elever og privatisterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Eksamensordning i naturfag for elever og privatister

Eksamenen i naturfag er muntlig-praktisk. Eksamenen kan bestå av en forberedelsesdel og en del med eksaminasjon. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres.

Jente som er oppe til muntlig eksamen. Foto.

Muntlig-praktisk eksamen

Gutt sitter ved datamaskin. Illustrasjon.
Eksamenslesing

Alle som har naturfag på videregående, får en muntlig-praktisk prøve hvis de blir trukket ut til eksamen i naturfag. Dette betyr at eksamenen er muntlig, og at den skal ha et praktisk innslag.
Eksamenstiden er inntil 45 minutter.

Lokalgitt

Eksamensoppgaven blir laget på skolen din og kalles derfor lokalgitt.

Trekkfag

Siden naturfag er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Omtrent 20 prosent av elevene i Vg1 trekkes ut til muntlig eksamen generelt.
Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det vanlige er at grupper på fem til sju elever trekkes ut til eksamen i et fag, og gjerne ikke flere enn 6 ved muntlig-praktisk eksamen.

Tre gutter med NDLA-caps arbeider sammen med PC. Foto.
Samarbeid med andre under eksamensforberedelsene kan være nyttig. Det vil sannsynligvis inspirere og gi flere ideer.

Fylkeskommunen kan fastsette at skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen som er lokalt gitt, skal gjennomføres med forberedelsesdel.


Ved skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen kan forberedelsesdelen være inntil to dager og skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen avgjør selv om privatister skal ha forberedelsesdel.[1]

Les om eksamenen for ditt programområde

NAT1002 Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.


Naturfag, Vg1 yrkesfag

Elever på VG1 – Yrkesfaglig utdanningsprogram skal prøves i kompetansemål fra fire hovedområder. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Naturfag, Vg3 påbygningskurs til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter bare faget i påbygging til generell studiekompetanse (84 timer).

Forberedelsedel

Trekking av fag bekjentgjøres 48 timer før eksamen. Tiden fra oppgaven eller deler av eksamensoppgaven deles ut, kalles forberedelsesdel.

 • Kort forberedelsestid:
  • Kort forberedelsestid er normalt på 45 minutter og foregår på skolen.
  • Et tema eller deler av oppgaven, deles ut når forberedelsestiden starter.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, inkludert utvalgte sider på Internett. Kommunikasjon er forbudt.
 • Lang forberedelsestid:
  • Tema/problemstilling/deler av oppgaven bekjentgjøres inntil 2 dager før eksamen. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen.
  • Eleven skal forberede en presentasjon om det tildelte temaet, som skal presenteres under eksamen.
  • Presentasjonen skal ikke vare mer enn 12 minutter.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, og eleven kan tilbringe forberedelsestiden hvor hun/han vil.

Bilde av elev foran PC

Et overordnet krav

Eksamenen skal gjennomføres slik at det ikke er noen tvil om at det er elevens/ eksaminandens kompetanse som måles.

En presentasjon av et tema som er kjent og forberedt med lang forberedelsestid, vil derfor ikke holde mål som eksamen alene.

Kjennetegn på måloppnåelse (vurderingskriterier)

Praktisk del

Tolkning av resultat. Foto.
Tolkning av resultat

En muntlig-praktisk eksamen innebærer at eleven får en praktisk oppgave som skal løses/demonstreres og drøftes under eksamen. Oppgaven blir hentet fra forsøk eller aktiviteter som har vært gjennomført i faget. Måten eksamen gjennomføres på, vil variere fra skole til skole.

ndla.no kan brukes på eksamen

NDLA har læringsressurser i over 80 eksamensfag i videregående skole. Disse er nå klargjort for bruk til eksamen våren 2017.

 1. 1«§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring». Utdanningsdirektoratet. 2014.

Læringsressurser

Eksamen