Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Energi for framtiden

I Norge er vi storforbrukere av energi. Heldigvis kan vi dekke det meste av forbruket vårt ved hjelp av vannkraftverk. Samtidig selger vi olje og gass til andre land. Hvordan skal vi dekke energibehovet i verden uten å ødelegge mulighetene til de som kommer etter oss?

Hånd holder en lyspære omkranset av energi-ikoner. Foto.

Hva er framtidens energikilde?

Sola er vår hovedenergikilde. Den er drivkraften til vannets kretsløp, til vind og bølger som vi igjen kan utnytte til å produsere elektrisk energi. Solstrålene kan også utnyttes direkte i solfangere som gir oss varmt vann, eller i solceller som omformer solenergien til elektrisk energi. Solenergien er også grunnlaget for energiressursen som ligger i biomasse.

Kjemiske reaksjoner gir elektrisk energi i batterier og brenselceller, og hydrogen kan utnyttes som en energibærer. Varmepumper kan hente energi ute og bruke energien til oppvarming inne.

På jakt etter framtidens energikilde må vi huske at målet er en utvikling som er bærekraftig. Det betyr blant annet at framtidens energikilde må bidra til reduserte klimgassutslipp, den må være tilgjengelig for alle og den må ikke føre til ødeleggelse av leveområder for planter og dyr.

Dette er en kjempestor utfordring! – Bli med og utforsk framtidens mulige energikilder!

Emner

Energi for framtiden