Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Grunnleggende kjemiChevronRight
  5. Atomer i ulike formerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Atomer i ulike former

Atomer har like mange protoner som elektroner, og har derfor ingen ladning utad. Atomer som tar til seg eller gir fra seg elektroner blir ladde atomer. Vi kaller dem ioner.

Ioner – atomer med ladning

Hvis et atom mister eller tar til seg et eller flere elektroner, får vi et ion. Atomer som mister elektroner blir positive ioner, atomer som tar til seg elektroner blir negative ioner.

Skrivemåte for grunnstoffer

Når vi skriver navnet på et grunnstoff, bruker vi ofte det kjemiske symbolet til grunnstoffet. Symbolet er på én eller to bokstaver, ofte hentet fra det greske eller latinske navnet på grunnstoffet. Den første bokstaven i symbolet er alltid stor, og den andre er liten. Atomnummeret er det samme som antall protoner i kjernen, og blir skrevet med senket skrift foran det kjemiske symbolet. Nukleontall er summen av antall protoner og nøytroner i kjernen. Det står med hevet skrift foran det kjemiske symbolet.

Denne skrivemåten bruker vi blant annet når vi ønsker å skille mellom ulike typer av samme grunnstoff.

Isotoper – varianter av et grunnstoff

Isotoper er atomer med samme antall protoner, men med forskjellig antall nøytroner i kjernen. Istoper av et grunnstoff har de samme kjemiske egenskapene. Derimot kan de fysiske egenskapene variere, og en del isotoper er utstabile/radioaktive.

Læringsressurser

Grunnleggende kjemi