Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. På jakt etter marine ressurserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

På jakt etter marine ressurser

Korallandskap

Oppgave

  • Bruk det interaktive kartet fra Miljøstatus.no.
  • Klikk «Vis forklaring» for å se hva de ulike symbolene og fargene betyr.
  • Klikk «Utforsk kart» for å åpne kartet på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velge å vise flere/færre tema i kartet.
  1. Hvor i Norge finnes det forekomster av korallrev? Hvor finnes ditt nærmest korallrev?
  2. Finn ut hva korrallrev er. Hvorfor er korallrev viktige for det biologiske mangfoldet i havet?
  3. Hvor i Norge finnes det viktige forekomster av tareskog?
  4. Finn ut hvorfor tareskog er et viktig økosystem i havet.
  5. Hvilke ulike typer oppdrettsanlegg kan du finne i kartet?
  6. Finner du områder der oppdrettsanlegg og korallrev er i nærheten av hverandre? Kan koraller bli påvirket av aktiviteten på et oppdrettsanlegg? Prøv å finne ut mer om dette på Internett.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?