Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Gate i by der bygniner og trær går i hverandre. Grafikk.

Bærekraftig utvikling – vi fikser framtida!

Læren om sammenhenger i naturen kalles økologi. Det er viktig å forstå disse sammenhengene når vi skal planlegge for en utvikling som er bærekraftig. Det er ikke alltid så lett å se hvordan det å kjøpe en ny mobiltelefon henger sammen med utvinning av mineralressurser, global oppvarming, livet i havet og lokal forurensning, for å nevne noe. I naturfag skal du lære om mange ulike emner som alle henger sammen med bærekraftig utvikling.

Landene i verden må jobbe sammen for at vi skal kunne få en bærekraftig utvikling. Likevel er det mye vi som enkeltindivider og lokalsamfunn kan gjøre. Du skal få muligheten til å finne ut hvor bærekraftig du er, hvordan du kan påvirke utviklingen med forbruket ditt, og hvordan du kan delta i samfunnsdebatten med bunnsolide argumenter.

Sammen fikser vi framtida!

Emner

Bærekraftig utvikling

  • I feltarbeidet skal du undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Her finner du forslag til hvordan feltarbeidet kan gjennomføres i flere typer økosystem.

  • Enkelte år er det mange lemen på fjellet. Andre år ser du nesten ingen lemen på fjellturen. Hvorfor er det slik?

  • Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på de ressursene vi har, slik at alle, de som lever nå, og de som kommer etter oss, kan leve gode liv.

  • Forbruk

    Forbruket vårt bidrar til store miljøpåvirkninger og økte klimagassutslipp. For å kunne få en bærekraftig utvikling må også forbruket vårt bli bærekraftig.

  • Kortfilmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha" er en fiksjonsfilm rettet mot ungdom der alt er basert på klimaforskning. Oppgaver og aktiviteter.