Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Store og små tallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Store og små tall

I naturvitenskapen, og i mange andre sammenhenger, har vi ofte bruk for å skrive tall som er veldig små eller veldig store. Da er det nyttig med forenklede skrivemåter uten for mange nuller.

Tierpotenser

Små tall

Små tall er veldig upraktisk å skrive med mange nuller bak kommaet, men ved å bruke potensregning og skrive tallene på standardform, blir det lettere å holde oversikten.
Massen til et karbonatom kan da skrives som 0,000 000 000 000 000 000 000 000 02 kg=21025kg=2·10-25kg

Fra matematikken vet vi at en 10-potens i nevneren i en brøk kan flyttes opp fra nevneren ved å sette et negativt fortegn foran eksponenten. Så når vi har negativ eksponent i en 10-potens, betyr det at tallet er mindre enn 1, og ofte veldig mye mindre enn 1!

Store tall

Vi gjør det på samme måte når vi har veldig store tall. F.eks. kan massen til jorda skrives mer oversiktlig slik: 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg=6·1024kg.

Ser du hvordan du går fram for å gå fra et vanlig tall til å skrive det med 10-potens? Tell hvor mange plasser du må flytte komma for at du skal stå igjen med et tall som er mellom 1 og 10. Dette blir eksponenten i 10-potensen. Dersom tallet i utgangspunktet er mindre enn 1, skal eksponenten være negativ.

Legg merke til at dersom du skriver tallene med 10-potenser, blir de mye lettere å regne med. Og overslag kan du godt gjøre i hodet!

Prefikser

Når man skal skrive store og små tall i en trykksak eller på pc, er det ofte tungvint å skrive 10-potenser. Derfor har det oppstått et system med bokstaver som angir 10-potenser. Du kjenner mange av dem fra dagliglivet:

 • kilo skrives k og betyr ettusen k=1000=103
 • centi skrives c og betyr hundedeler c=1100=10-2
 • Her er en oversikt over de fleste prefiksene Tierpotenser og prefikser

Legg merke til at alle størrelser større enn kilo skrives med stor bokstav. Dersom du skal regne med størrelser som er oppgitt med prefikser, er et viktig at du skriver dem om til 10-potenser først. Hvis ikke er det fort gjort at resultatet blir feil.

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  For godt til å være sant?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespill – debatt: interessekonflikter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva tror du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgave – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerhet – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målinger og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff