Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Hva tror du om årsaker til klimaendring?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva tror du om årsaker til klimaendring?

Bilde av heftet fra Klimarealistene. Foto.

Heftet « NATUREN – ikke menneskene – styrer jordens klima!» ble for en tid tilbake sendt ut til alle landets videregående skoler. Publikasjonen stammer fra foreningen Klimarealistene.
I et tilsvar med faglige vurderinger og referanser, har Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) og Cicero: Senter for klimaforskning påvist faglige feil, forvrengning, utelatelser og misforståelser, og innholdet sammenlignes med propaganda. Hva mener du?

Debattoppgaver

 1. Vurder fakta, påstander og argumenter fra begge hold. Hva mener du?
 2. Hvordan kan man vite om opplysningene kommer fra pålitelige kilder?
 3. Hvordan er påstandene underbygget i de to publikasjonene fra Cicero og Bjerknes, og i heftet fra Klimarealistene?
 4. Hvorfor skulle noen ønske å spre uriktig informasjon om klimaforskning?
 5. Hvem er de som står bak Klimarealistene, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning?
 6. Hva synes du om at slike brosjyrer blir sendt ut til alle landets videregående skoler?


Menneskeheten, "vi", står overfor vår vanskeligste situasjon noensinne.
Hva skal vi gjøre?

Vi setter inn klimatiltak

Vi setter ikke inn klimatiltak

Dersom globale klimaendringer ikke er menneskeskapte:

Vi påfører oss en masse unødvendige kostnader.
Faren for en alvorlig global nedgangstid er stor.

Smilefjes med trist uttrykk. Illustrasjon.

Vi var heldige, vi brukte ikke penger unødig, og klimaet ville uansett ha blitt som det ble.

Grønt smilefjes med solbriller. Illustrasjon.

Dersom globale klimaendringer er menneskeskapte:

Vi hadde store kostnader, men pengene var vel anvendt, fordi vi ble reddet fra de verste klimakatastrofene.

Smilefjes med fornøyd smil. Illustrasjon.

Vi var uheldige,vi burde ha gjort noe. Det er stor sannsynlighet for globale katastrofer innen økonomi, politikk, samfunn, helse og miljø.

Grønt smilefjes gråter så tårene spruter. Illustrasjon.

Denne videoen er grunnlaget for tabellen over.

Skal vi gjennomføre dyre klimatiltak?

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  For godt til å være sant?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespill – debatt: interessekonflikter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgave – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerhet – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målinger og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff