Hopp til innhold

Naturfag Påbygg

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Naturvitenskap

  I dette emnet er målet at du gjennom opplevelser, undring og utforskning skal forstå verden omkring deg i et naturvitenskapelig perspektiv.

 • Forskerspiren

  Forskerspiren gir deg kunnskap om vitenskapelige arbeidsmetoder og erfaringer med å planlegge og gjennomføre undersøkelser som gir pålitelige resultater.

 • For å få en utvikling som er bærekraftig, må vi forstå hvordan det vi mennesker foretar oss, påvirker både det levende og det ikke-levende rundt oss.

 • For at du skal kunne ta ansvar for din egen kropp og for fysisk og psykisk helse, er det nødvendig med kunnskap om hvordan livsstil påvirker helsa over tid.

 • Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men den kan også utgjøre en risiko og helsefare.

 • Vi trenger energi til det meste av det vi foretar oss i løpet av en dag. Dagens og framtidens energi må være fornybar og bærekraftig.

 • Bioteknologi

  Bioteknologi er å bruke levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss mennesker.

 • Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Facebook