Hopp til innhold

Ungdommer i dusjen etter gymtime. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Oppgaver til Full kontrollChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Full kontroll

Kortfilmen Full kontroll (2011), regissert av Ola Martin Fjeld, skildrer rå mobbing gjennom bruk av utestengningsmekanismer, stygg ordbruk, onde handlinger og vold. Filmen viser hvordan mobbing kan komme ut av kontroll når de voksne ikke våger eller klarer å gripe inn tidsnok.

Handlingen

Filmen åpner med at den godt voksne læreren, Jarle, kalles inn på rektors kontor for å snakke om klassemiljøet i klassen sin. Jarles samtale med rektor blir kryssklippet med scener fra den samme klassens gymtime. Jarle uttrykker at det er et godt klassemiljø, men de kryssklippede scenene fra gymtimen undergraver Jarles oppfatning. Vi er vitne til en rekke episoder der elever trakasseres, plages, trues og blir utsatt for voldshandlinger. Spørsmålene til rektor viser at hun vet at noe ikke stemmer i klassen, men Jarle benekter dette. Forstår han ikke, eller orker han ikke å se hva som skjer?

Bakgrunnen for filmen

Full kontroll er en film som inngikk i et opplegg utviklet av Manifest mot mobbing (2011–2014), der formålet var «å arbeide for gode oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing». Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, og skolen er en arena der tusenvis av barn og unge daglig mobbes. Ulike tiltak er iverksatt. «Manifest mot mobbing» var et slikt tiltak. En rekke foreninger og forbund som er engasjert i barns oppvekst- og opplæringsmiljø, skrev under på manifestet. I 2016 ble manifestet erstattet av Partnerskap mot mobbing, der 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage samarbeider med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Om regissøren

Ola Martin Fjeld er utdannet regissør ved Film og TV-Akademiet og har jobbet som regissør og produsent siden 2007. Han har laget en rekke kortfilmer, reklamer og musikkvideoer og har hentet hjem et knippe priser, blant annet Best Dance Video fra U.K. Music Video Awards.

Oppgaver til filmen

1. I filmen er det gjennomgående et sprik mellom lærerens forklaring på klassemiljøet og bildene som viser livet til ungdommen i klassen hans. Konkretiser noen av sprikene ved å vise til konkrete scener i filmen. Hva sier Jarle? Hva skjer i gymtimen?

2. Hva kaller man virkemiddelet som er brukt her, når Jarles utsagn motsies av et klipp som handler om det samme, men som viser at læreren ikke snakker sant?

3. Det har begynt en ny gutt i klassen. Hva sier læreren om hvordan han blir tatt imot? Hva viser scenen fra gymsalen og garderoben?

4. Ei av jentene i klassen blir grovt mobbet, og rektor forteller også at hun har hatt et selvmordsforsøk. Beskriv hennes situasjon: Hvordan tror du hun har det? Og hva sier Jarle om hennes situasjon?

5. Gi en karakteristikk av de to «lederne» for mobbingen; gutten og jenta som vi ser drar det hele i gang og styrer mobbingen. Hvilke egenskaper har de?

6. Gi en karakteristikk av noen av «medløperne», de som deltar i mobbingen, men som kanskje ikke setter den i gang. Hvilke egenskaper har de?

7. På et tidspunkt kryssklippes en scene fra guttegarderoben med en scene fra jentegarderoben, samtidig som mobbingen nærmer seg et høydepunkt. Hva gjør dette med spenningen i filmen?

8. Det skjer et vendepunktet i gutte- og jentefortellingen omtrent samtidig i fortellingen. Hva skaper vendepunktet?

9. Diskuter: Hvorfor tror du læreren har en så annerledes versjon av klassemiljøet enn det vi ser i gymtimen?

10. Hvordan tolker du slutten, der Jarle ser andre lærere som snakker hyggelig med kollegaer, og som blir møtt av familien sin i skolegården? Får du informasjon om Jarle her som gjør at du forstår ham bedre?

11. Hvordan vil du tolke tittelen «Full kontroll»?

12. Hva tenker du er tema i filmen, i tillegg til mobbing?

13. Diskuter hva budskapet i filmen kan være.

14. Diskuter: Hva kunne man gjort for å sette en stopper for mobbingen? Hvem kunne gjort hva?

15. Denne filmen var en del av en antimobbekampanje i skolen. Diskuter: Er filmen vellykket? Skaper den oppmerksomhet om, og engasjement mot, mobbing?

Læringsressurser

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter