Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 5: HobbyerChevronRight
  4. Forklaringer til vokabular i leksjon 5ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forklaringer til vokabular i leksjon 5

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Hobbyer.

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. 爱好 àihào:

Merk at tegnet hǎo i ordet «hobby» uttales hào og ikke betyr «bra; god», men er et verb som betyr «å like». Det er ikke uvanlig at samme kinesiske tegn kan uttales på mer enn én måte, og da får det som regel også en annen betydning. Sammenligning:

hǎo – «bra; god»

hào – «å like»

Merk at hào er et gammeldags ord og ikke kan brukes alene på moderne kinesisk. I dag bruker man heller 喜欢 xǐhuan, og hào forekommer stort sett bare som en bestanddel i ord.

2. nà:

Tidligere har vi lært at nà er et påpekende pronomen med betydningen «den». nà kan også fungere som en setningsinnleder og har da betydningen «i så fall; da». Den uttrykker at med utgangspunkt i det som blir sagt i foregående setning, følger en logisk konsekvens eller et forslag. Eksempel:

A. 我不喜欢看中国电影。
Wǒ bù xǐhuan kàn Zhōngguó diànyǐng.
«Jeg liker ikke å se kinesiske filmer.»
ÅRSAK/BAKGRUNN

B. 那我们看美国电影。
Nà wǒmen kàn Měiguó diànyǐng.
«Da ser vi (heller) en amerikansk film.»
KONSEKVENS/FORSLAG

3. 不好意思 bù hǎo yìsi:

Bù hǎo yìsi er et særegent kinesisk uttrykk som kan være litt uvant å tolke ut fra tegnene det består av, og bør i første omgang læres som en enhet. Det brukes når man er pinlig berørt av noe eller vil uttrykke en mild unnskyldning. Uttrykket 很有意思 hěn yǒu yìsi – «interessant; morsomt» – fra leksjon 4 har derimot en helt annen betydning og må ikke forveksles med 不好意思 bùhǎoyìsi – «unnskyld; flau».

Læringsressurser

Leksjon 5: Hobbyer

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs