Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kildebruk og kildekritikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kildebruk og kildekritikk

Når du skal utforske et emne eller ei problemstiling, må du ha kunnskap om kildekritikk og kildesøk. Når du seinere skal presentere det du har funnet ut, må du kjenne til hvilke regler som gjelder for opphavsrett, personvern og kildehenvisninger.

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.

Kildekritikk

I skolearbeidet er du avhengig av å bruke pålitelige kilder som har greie på det de uttaler seg om. Det gjelder både kilder som du søker opp på internett eller på biblioteket, og personer som du bruker som muntlige kilder.

Når du jobber med kilder, må du vurdere hvilken kvalitet de har. Er kilden troverdig? Er kilden nøytral? Har kilden kunskap om det du trenger svar på?

Nettsøk

Internett flyter over av informasjon. Søkemotorer som Google er laga for å hjelpe oss med å finne den informasjonen vi er på jakt etter. De fleste av oss er ikke flinke nok til å bruke søkemotorene effektivt. Ofte får vi for mange treff, og treffene er ikke like relevante. Derfor er det viktig å forstå hva en søkemotor er, og hvordan den fungerer. I noen tilfeller fins det likevel en enklere vei til målet. I nettleksikon, på offentlige nettsider og i nettaviser kan du raskt finne informasjon av høy kvalitet.

Opphavsrett og gjenbruk

Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk. Det er det grunnleggende prinsippet bak opphavsretten. Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har skapt. Da er det spesielt viktig å kjenne til hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

Personvern

Personvern handler om å begrense andres rett til å samle inn og bruke opplysninger som gjelder din person. Personvern handler også om vern mot krenkende uttalelser, diskriminering og trusler. Både lovverket og pressens egne etiske regler setter grenser for hvordan en person kan eksponeres.

Kildehenvisninger

Du kan presentere informasjon fra andre kilder på to måter. Den ene er å sitere. Da gjengir du et kortere utsagn eller avsnitt helt ordrett. Den andre er å presentere et avsnitt eller noen viktige punkter fra en tekst med egne ord. Dette kaller vi å parafrasere.

Et godt og profesjonelt skolearbeid skal ha ei litteraturliste som viser hvilke kilder og hjelpemidler du har brukt.

Emner

Kildebruk og kildekritikk

  • Kildekritikk

    Kildekritikk handler om å kvalitetssikre den informasjonen du får fra en muntlig eller skriftlig kilde, før du tar den i bruk.

  • Kildebruk

    I dette emnet lærer du å bruke kilder på rett måte i skolearbeidet ditt.