Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. Kairos: rett ord til rett tidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Kairos: rett ord til rett tid

Taleskriving

Oppgave 1. Spørsmål til filmen

 1. Forklar begrepet kairos. Nevn også to uttrykk som kan brukes som synonymer til kairos.
 2. Gerhardsen nevner en rekke forhold som hun må ta hensyn til når hun skal utforme en tale. Nevn dem.
 3. I videoen får vi se Jens Stoltenberg i to ulike talesituasjoner. Hvilke talesituasjoner er dette?
 4. Hvilken funksjon har innledning, hoveddel og avslutning i en politisk tale, ifølge Gerhardsen?
 5. Hvordan kan en politisk tale bli interessant også for en vanlig borger?
 6. Hva kan løfte en tale fra "grei" til "glitrende"?
 7. Hvilket tips kommer hun med til slutt?

Oppgave 2. Utforsk hvilken rolle kairos spiller

I denne oppgaven skal dere utforske og reflektere over den rolla kairos spiller for ei ytring. Dere skal jobbe i par eller grupper og ta for dere en tale, et utspill på sosiale medier eller ei annen ytring der dere mener kairos spiller ei viktig rolle. Dere kan både velge tekster som har blitt vurdert som vellykka og mislykka.

Legg fram det dere har funnet ut for resten av klassen.

Dere kan enten finne tekster selv eller velge blant tekstene under. Reflekter rundt disse spørsmålene:

 1. Ble utsagnet sett på som vellykka da det kom ut?
 2. Hvilken rolle spilte kairos for hvordan teksten har blitt vurdert? Reflekter over følgende:

  • Spilte omstendighetene rundt ytringa ei viktig rolle? Hadde det for eksempel skjedd noe i forkant som spilte ei rolle for utforminga av teksten?
  • Hvem er mottakerne av ytringa? Har det noe å si for om den blir vurdert som mislykka eller vellykka?
  • Har stedet talen ble holdt på / ytringa ble publisert noe å si for hvordan den blir vurdert?

  Bruk gjerne den retoriske femkanten (under) i forklaringa.

Femkant med fagbegrepene emne, avsender, mottaker, språk og situasjon i hvert sitt hjørne. Illustrasjon.
Modellen viser alle elementene som er med i en retorisk situasjon.

Forslag til tekster

 1. Martin Luthers tale "I have a dream"
 2. John F. Kennedys tale "Ich bin ein Berliner"
 3. Ronald Reagans tale "Tear down this wall"
 4. Nelson Mandelas tale da han ble valgt til president i Sør-Afrika
 5. Arnulf Øverlands foredrag "Kristendommen, den tiende landeplage"
 6. Petter Northugs unnskyldningsintervju etter å ha blitt tatt for fyllekjøring
 7. En av Jens Stoltenbergs taler etter terroren 22. juli
 8. Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg om at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet"
 9. Maud Angelica Behns tale i sin fars, Ari Behn, begravelse
 10. Kristin Gjelsviks utspill mot Sophie Elise på Vixen Awards
 11. Siv Jensens utspill "Morna, Jens" eller "Jævla sosialister"
 12. Greta Thunbergs tale til FN
 13. Radioresepsjonens innslag i "Flauhetskonkurransen" om rasisme og klimafornektelse
 14. SAS-reklamen som måtte fjernes fordi den påsto at det ikke er noe som er "typisk skandinavisk"

Læringsressurser

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale