Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Humanisme og renessanseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Humanisme og renessanse

Fra senmiddelalder til renessanse

Perioden 1300 til 1500 er en overgangstid i Europa som til vanlig blir kalt for senmiddelalder. Men allerede på 1300-tallet oppstår det i Italia en fornyet interesse for antikkens kunst, filosofi og kultur. Middelalderens verdensbilde og samfunnsordning blir ikke lenger godtatt uten videre. Dette er begynnelsen på renessansen, den kulturhistoriske epoken som etter hvert avløser middelalderen og som innleder den moderne tid.

Humanisme

Et viktig kjennetegn på renessansen er at søkelyset settes på mennesket, på dets egenverdi, frihet og handlekraft. Alle sider ved mennesket, både åndelige, fysiske og sosiale, blir nå undersøkt. Denne åndsretningen innenfor renessansen kaller vi humanisme (av latin humanus, "menneskelig").

Utpå 1400-tallet begynner de nye tankene å få gjennomslag også nord for Alpene, men til Norge kommer de humanistiske impulsene først på midten av 1500-tallet.

Læringsressurser

Humanisme og renessanse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale