Hopp til innhold

Norsk

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Folkediktning og samtidstekster

Å sammenligne handler om å finne likheter og forskjeller. Tekster som er blitt til med flere hundre års mellomrom, kan ha mange fellestrekk. Når vi sammenligner samtidstekster med myter og folkediktning, ser vi spesielt på fortellemåte og det verdisynet som kommer til uttrykk i tekstene.

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale