1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
 5. Dokumentasjon kontinuerlig reguleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon kontinuerlig regulering

Her får du en kort gjennomgang av hva som er nødvendig dokumentasjon i læringsoppdraget om kontinuerlig regulering.

Nødvendig dokumentasjon

 • Teknisk flytskjema (as built): Her må vi oppdatere det opprinnelige tekniske flytskjemaet fra planleggingen, slik at det blir helt korrekt i forhold til det ferdige prosessanlegget. Detaljer som vi må vurderes å ta med på det tekniske flytskjemaet, er f.eks. bypass-ventiler, block & bleed ventiler, sikkerhetsavstengingsventiler o.l.
 • Sløyfeskjema (as built): Her må vi oppdatere det opprinnelige sløyfeskjemaet fra planleggingen, slik at det blir helt korrekt i forhold til de valg vi har tatt når det gjelder kabling, bruk av koblingsbokser, nødvendige rekkeklemmer, kabelmerking, tilkoblingsmerking på utstyr osv. Her må også korrekte tekniske data for selve prosessen signalstandarder og valgt utstyr føres på.
 • Kalibreringskort for transmitter
 • Kalibreringskort for ventil
 • Kabeltest
 • Lekkasjetest

Dokumentene som er nevnt overfor, skal til enhver tid være oppdatert og en del av anleggsdokumentasjonen.

Sluttkontroll

Alle elektriske installasjoner skal sluttkontrolleres i henhold til forskrifter og normer. Det vil selvsagt også være behov for:

 • skisser og tegninger avrammeverk
 • mekaniske sammenstillingstegninger og lignende
 • skjema for energitilførsel med nødvendige data

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs