Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Varme og varmestyringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Varme og varmestyring

Du skal her installere forskjellige varmekilder styrt av to forskjellige varmestyringsenheter. Du skal bli bedre kjent med varmekilder og styringer til dette. I tillegg skal vi få illustrert forholdet mellom effekt, resistans, strøm, spenning og temperatur.

Varmekabler i gulv. Foto.

Installere varme i bolig

Når man skal installere varme i en bolig, må man først finne behovet. Deretter finner vi egnete varmekilder og styringer av dette. Du skal lære deg å installere åpen varme. Vi kommer litt inn på forskjellige varmekilder og styringsenheter, og litt om forskrifter/normer/sikkerhet og HMS. Vi velger også (i veiledning) å installere lyskilder styrt med reguleringsvendere, for å illustrere forholdet mellom spenning, strøm, motstand og effekt

I planleggingsdelen må du

 • Foreta en risikovurdering, der du vurderer risiko ved jobben du
 • skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risiko ved installasjonen i bruk.
 • Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.
 • Lage en plan for arbeidet (Gant). Dvs. at du utarbeider en framdriftsplan der du kronologisk jobber deg gjennom oppdraget på papir.
 • Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre.
 • Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben.

I gjennomføringsdelen må du

 • Utarbeide anleggsdokumentasjon, slik som installasjonstegning og koblingsskjema.
 • Komplettere og sluttføre materialliste.
 • Montere installasjonen fagmessig.
 • Idriftsette installasjonen og påse at den oppfyller gjeldende forskrifter og normer.

I dokumentasjonsdelen må du

 • Utføre sluttkontroll.
 • Skrive samsvarserklæring.
 • Ferdigstille anleggsdokumentasjon.
 • Gjøre test og oppgaver.

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Veggmonterte varmeovner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.