1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Alarmanlegg

Når du gjennomfører dette læringsoppdraget, vil du få grunnleggende kjennskap til verktøy, materiell og utstyr som benyttes i denne typen anlegg.

Kompetansemål "planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig".

Følgende anlegg skal monteres: kombialarm for en bolig.

Først monteres innbruddsalarm, og siden utvider vi med en brannsløyfe. Under utførelsen blir du kjent med hvilke krav som stilles til slike anlegg.

Anleggene kan utføres som åpen og/eller skjult installasjon.

Planlegging

Momenter i planleggingsarbeidet:

 • foreta en risikovurdering for jobben som skal gjøres
 • fylle ut materialliste, og finne fram nødvendig utstyr
 • planlegge gjennomføringen, og sette opp en framdriftsplan
 • klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for installasjonen, som installasjonstegning og koblingsskjema

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringen:

 • montere åpen installasjon
 • montere skjult installasjon
 • montere detektorer og alarmgiver
 • montere sentral og lavspent tilførsel
 • montere betjeningspanel
 • fagmessig utførelse
 • sette i drift og funksjonsteste anlegget
 • sluttkontroll

Dokumentasjon

Momenter i dokumentasjonsdelen:

 • dokumentasjon oppdateres slik at alle endringer blir med
 • installasjonsplantegning (enlinjeskjema), symboler og merking
 • koblingsskjema (flerlinjeskjema)
 • gjøre tester, og løse oppgaver

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter