Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. Elektroniske kretserChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. AntenneforstyrrelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Antenneforstyrrelser

Det elektriske signalet som går i kabelen, er veldig utsatt for forstyrrelser siden spenningen er relativ lav. Det gjør at vi må foreta en impedanstilpasning. Det gjør vi for at signalet skal møte den samme motstanden overalt. Da unngår vi å få refleksjoner og forstyrrelser på signalet.

Mann i dress står foran et TV-apparat med forstyrrelser på skjermen på grunn av dårlig tv-signal. Foto.

Standard impedans

Det er flere grunner til at det er viktig med en standard impedans i hele anlegget:

  • Lik impedans i hele anlegget gir minst effekttap når signalet beveger seg fra en enhet eller kabel og til neste.
  • Lik impedans gir minst refleksjon tilbake i nettet. Hvis et signal beveger seg i en kabel med 75 ohm impedans, og så møter en komponent med en impedans forskjellig fra denne, vil noe av signalet reflekteres tilbake. Det reflekterte signalet vil forstyrre det opprinnelige signalet, og vi får uønsket støy i systemet.
  • At impedansen i en splitter, avtapper eller kabel er 75 ohm, betyr at det elektriske signalet som beveger seg gjennom systemet, møter en impedans på 75 ohm overalt.

Læringsressurser

Lyd og bilde