Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. Elektroniske kretserChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. Antennesignaler og støyChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Antennesignaler og støy

Signalstyrken blir svekket hver gang signalet går gjennom en fordeler eller et antenneuttak. Dessuten vil signalet møte motstand i kabelen som også demper signalstyrken.

Antenne som blir holdt opp mot himmelen. Foto.

Beregne tap

For å sikre seg at siste uttak i boligen er innenfor gitte verdier, mellom 54 dBμV og 64 dBμV, må man beregne tapet fram til uttaket. Generelt kan vi regne med disse signalstyrketapene:

  • tap av signalstyrke i kabel (ca. 20 m): 3 dBμV
  • tap gjennom en fordeler: 3 dBμV
  • tap gjennom et uttak (gjennomgangsmotstand): -10 dBμV

Den samlede dempingen legges sammen og trekkes fra signalet fra antennen. Til selve utregningen får man god hjelp fra blokkskjemaet man har laget. Der kan man følge signalet fra antennen og til siste uttak. For å klare kravet til signal i siste uttak må vi ofte montere en forsterker. Signalet kan da bli for sterkt andre steder i boligen. Da bruker vi et antenneuttak som demper signalet ut av uttaket. Det gir også god isolasjon mellom uttakene for å unngå refleksjon og forstyrrelser. Isolasjonsdempingen bør være minimum 42 dBμV.

Signal og støyforhold

Med signal og støyforhold mener vi forholdet mellom "nyttesignalet" og den støyen som oppstår i et antenneanlegg.

Forholdet mellom signal og støy uttrykkes i dB.

Forskjellige forhold mellom signal og støy gir ulik bildekvalitet, som du ser i tabellen under.

Signal/støyforhold

Støy

Bildekvalitet

≥ 46 dB

ikke synlig

god

37 dB

synlig, ikke forstyrrende

brukbar

30 dB

synlig forstyrrende

dårlig

≥ 30 dB

dominerende

ubrukelig

Læringsressurser

Lyd og bilde