Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. Lyd og bildeChevronRight
 5. Antennesignaler og støyChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Antennesignaler og støy

Signalstyrken blir svekket hver gang signalet går gjennom en fordeler eller et antenneuttak. Dessuten vil signalet møte motstand i kabelen som også demper signalstyrken. Derfor er det et krav at signalet skal være minst 77 dBmV før det begynner å gå inn i boligen.

Antenne som som blir holdt opp mot himmelen. Foto.

Beregne tap

For å sikre seg at siste uttak i boligen har minst 63 dBmV, må man beregne tapet fram til uttaket. For å gjøre det enkelt kan vi regne følgende tap:

 • Tap av signalstyrke i kabel (ca. 20m): 3 dBmV
 • Tap gjennom en fordeler: 3 dBmV
 • Tap gjennom et uttak (gjennomgangsmotstand): 3 dBmV

Den samlede dempingen legges sammen og trekkes fra signalet fra antennen. Til selve utregningen får man god hjelp fra blokkskjemaet man har laget. Der kan man følge signalet fra antennen og til siste uttak. For å klare kravet til signal i siste uttak må vi ofte montere en forsterker. Signalet kan da bli for sterkt andre steder i boligen. Da bruker vi et antenneuttak som demper signalet ut av uttaket. Det gir også god isolasjon mellom uttakene for å unngå refleksjon og forstyrrelser. Typisk demping ut er 14 dBmV eller 7 dBmV. Signalet videre til neste uttak blir ikke berørt av dette, men det blir likevel en gjennomgangsdemping på 3 dBmV.

Signal og støyforhold

Med signal/støyforhold menes avstand mellom "nyttesignalet" og den støyen som oppstår i et antenneanlegg.

Signal/støyforhold uttrykkes i dB.

Bildekvalitet ved forskjellige signal/støyforhold:

Signal/støyforhold Støy Bildekvalitet
≥ 46 dB
ikke synlig
god
37 dB
synlig, ikke forstyrrende
brukbar
30 dB
synlig forstyrrende
dårlig
≥ 30 dB
dominerende ubrukelig

Læringsressurser

Lyd og bilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff