Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
  6. Tjaelieh ussjeden tjaalegemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tjaelieh ussjeden tjaalegem

Lohkh tjaalegem «Vaajese Eatnamistie rovneges juvri bïjre» jïh darjoeh laavenjassem.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Laavenjasse

Tjaelieh ussjeden tjaalegem. Utnieh Johan Turin tjaalegem Vaajese Eatnamistie rovneges juvri bïjre våaroeminie.

Læringsressurser

Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale