Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Novellah jïh soptseshChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Novellah jïh soptsesh

Almetjh leah iktegisth soptsestamme. Dah soptsesh soptsestin, soptsestin mij heannadamme jïh vaajestin maam govleme. Saemiej jïjnjh soptsesh mah boelveste boelvese soptsestamme. Novellah lea hæhtadamme soptsese maam tjaaleme. Soptsesh jïh novellah leah epihke tjaalegh jïh dah soptsesem soptsestieh.

En utendørs oppføring av teaterstykket Kautokeino 1852, om Kautokeino-opprøret. Foto.

Emner

Novellah jïh soptsesh

  • Almetjh leah iktegisth soptsestamme. Dah soptsesh soptsestin, soptsestin mij heannadamme jïh vaajestin maam govleme.