1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
 5. JarkoestidhChevronRight
 6. Laavenjassh: PostposisjovnhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Postposisjovnh

Daennie sæjrosne jarkoestimmie-laavenjassh faage-sæjrose Postposisjovnh.

Gærja jïh stueriedimmie-klaase. Guvvie.

1. laavenjasse

Sijjie-adverbiaalh: Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Jeg går igjennom den tykke skogen nordover.
 2. Han vader over bekken ved den store steinen.
 3. Vi kjører via Trondheim langs E6.
 4. Skiene står mot veggen på sørsiden av huset.
 5. Han tok seg en tur til vennen som bor i huset ved elva.
 6. Hun kom fra bestemor i går.
 7. Jeg er hos bestevennen min.
 8. Hunden ligger under bordet.
 9. Jeg har ingen penger i lommeboka.
 10. Kan du legge klærne i sekken er du snill?
 11. Kom og sett deg ved siden av meg.
 12. Han kom mot meg og stoppet her.
 13. Anders gikk foran meg.
 14. Lisa var bak meg hele tiden.
 15. Hunden hennes er bare rundt huset.

2. laavenjasse

Tïjje-adverbiaalh: Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Jeg drar til byen etter at skolen er ferdig i dag.
 2. Tror du han kommer før klokken åtte?
 3. Hun kom før deg.
 4. Vi har mye å gjøre før jul, vi rekker ikke det.
 5. Etter nyår blir det bedre, da har vi tid.
 6. Når man går på skolen har man ferie fra juni til august.
 7. Da klokken ble ti da først kommer han.
 8. Det skjedde mellom kl. 15.00 og 18.00.
 9. Vi venter med det til klokken er fem.
 10. I fjor var påsken i midten av april.
 11. Vent til jeg kommer!
 12. Jeg må ordne meg i stand før jeg drar.

3. laavenjasse

Adverbiaalh abstraakte tsiehkiej bïjre: Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Derfor hadde han ikke tid til å komme.
 2. På grunn av det er det vanskelig.
 3. For eksempel er det lettere når man forstår det.
 4. Gjorde du det for min skyld?
 5. Takk for hjelpen!
 6. Han kommer i stedet for meg.
 7. Etter min mening er det ikke så lett.
 8. Vi får høre om det når vi kommer dit.
 9. De snakker mye om været før kalvmerking.
 10. Hvorfor sier du det?
 11. Ikke snakk slik!
 12. Unnskyld, jeg sa det bare for moro skyld.

Læringsressurser

Jarkoestidh