Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Viertesth tjaalegem jïh filmemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Viertesth tjaalegem jïh filmem

Daennie laavenjassesne edtjh aktem tjaalegem jïh filmem viertiestidh.

Gutt som skyter med pil og bue. Foto

Laavenjasse

Tjaelieh tjaalegem gusnie datne tjaalegem Tjuvrie jïh filmem Ofelaš viertesth.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale