Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh filme-ållermaehtiemasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh filme-ållermaehtiemasse

Lohkh filme-ållermaehtemem "Gaajh tjarke histovrije-tæjmoe Gaupeste" jïh darjoeh laavenjasside.

En utendørs oppføring av teaterstykket Kautokeino 1852, om Kautokeino-opprøret. Foto.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale