1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. RetorihkeChevronRight
  4. Retorihken bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh feeste-håalemi bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh feeste-håalemi bïjre

Lohkh faage-sæjroem Feeste-håaleme jïh darjoeh laavenjasside.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Læringsressurser

Retorihken bïjre