Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
 4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
 5. KrisekommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Krisekommunikasjon

Alle skoler er pålagt å ha en plan for krisekommunikasjon. Denne planen sier noe om informasjonsformidling når en krise oppstår. Du skal nå informere elever, lærere og foresatte om hva denne kriseplanen går ut på. Fase 1

Intervjusituasjon. Fotografi

Skriv en informativ artikkel

Ta kontakt med rektor på din skole, eller med den avdelingslederen som har et spesielt ansvar for skolens plan for krisekommunikasjon. Lag et intervju med vedkommende der du ber om svar på følgende spørsmål:

 • Hvorfor har skolen utarbeidet denne handlingsplanen?
 • I hvilke situasjoner er det aktuelt å ta denne planen i bruk?
 • Hvilke informasjonstiltak er beskrevet i handlingsplanen?
 • Hvem har ansvaret for å gjennomføre disse tiltakene?
 • Hva sier planen om hvordan henvendelser fra mediene skal håndteres i en krisesituasjon?
 • Har planen blitt brukt i løpet av de fem siste årene?
 • I tilfelle ja, ble de tiltakene som ble satt i gang, evaluert i etterkant?
 • Ble planen justert etter evalueringen?

Fase 2

Bruk intervjuet som utgangspunkt for en artikkel i skoleavisa, på skolens hjemmeside eller på bloggen din der hensikten er å informere elever og lærere om skolens handlingsplan for krisekommunikasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?