1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
  5. Søk i offentlige postlisterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Søk i offentlige postlister

Mange av sakene som lokalavisene skriver om, tar utgangspunkt i offentlige postlister, saksutredninger og vedtak. Øv deg på å finne informasjon om lokale saker som det kan være interessant å skrive om.

Utfør research for lokalavisa di

Her i landet skal alle kommuner gjøre postlistene sine tilgjengelige for offentligheten. Det betyr at alle interesserte har tilgang til inn- og ut-korrespondansen i kommunen.

Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet, de vises gjerne med markering: "u.off." i listene. Du kan søke kommunen om innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet. Blir begjæringen om innsyn avslått, kan vedtaket påklages til fylkesmannen via kommunen.

Oppgave

  • Naviger deg frem til din kommunes hjemmesider og foreta et søk i postlistene, eller bruk portalen Innsyn.no til å søke etter nyheter fra ditt politidistrikt.
  • Søk på flere ulike datoer. Hva slags informasjon finner du i listene?
  • Hvilke brev eller meldinger virker det spennende å få vite mer om?
  • Last gjerne ned aktuelle dokumenter dersom dette er mulig. Diskuter funnene du har gjort, i grupper eller i klassen.

Læringsressurser

Medieproduksjon på oppdrag

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?