Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. NaturgrunnlagetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturgrunnlaget

Naturressurser er grunnlaget for matproduksjon og næringsvirksomhet. I naturbruksnæringene trenger vi kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser slik at vi kan drive bærekraftig naturbruk. Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.

Jordklode som ligger oppi to hender. Illustrasjon.

Emner

Naturgrunnlaget

  • Bærekraftig naturbruk vil si at vi forvalter naturressursene på en slik måte at også de som kommer etter oss, kan ha nytte av de samme ressursene.

  • For å få en utvikling som er bærekraftig, må vi forstå hvordan det vi mennesker foretar oss, påvirker både det levende og det ikke-levende rundt oss.

  • I dette emnet lærer du mer om hvordan jord blir dannet, og på hvilken måte de ulike egenskapene ved jorda påvirker planteveksten.