1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jakt og fangst

Helt siden isen trakk seg tilbake og menneskene tok i bruk landet, har det vært drevet jakt og fangst i Norge. I dag er vi ikke avhengige av slik høsting for leve, men kjøtt fra vilt er en betydelig ressurs. I dette emnet lærer du om hvordan jakt og fangst foregår nå, og du lærer om de ulike artene det jaktes på.

Læringsressurser

Jakt og fangst