1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. FriluftslivChevronRight
  5. Friluftsliv i NorgeChevronRight
  6. Rett eller galt om allemannsretten?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rett eller galt om allemannsretten?

Hva kan du om allemannsretten?

Dra og slipp påstandene under til rett boks. Dersom du trenger å lære mer, kan du gå hit:

Brosjyre om «Allemannsretten»

Læringsressurser

Friluftsliv i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?