Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbasert aktivitet

I dette hovedemnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter. Du lærer å utføre yrkesrelevante aktiviteter ute, og du lærer om hvordan naturressursene kan brukes til alternativ næringsvirksomhet og entreprenørskap. Naturbasert aktivitet er ett av to programfag på vg1 Naturbruk.

Ungdom som balanserer på tau i Galdhøpiggen Klatrepark. Foto.

Slik beskriver læreplanen for Vg1 naturbruk dette programfaget:

«Programfaget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter slik disse utøves i lokalt natur- og kulturlandskap. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere på et grunnleggende nivå aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter.

Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap. Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturområder innenfor gjeldende rammebetingelser, regelverk og krav til personlig sikkerhet. Videre omfatter også programfaget bruk og vedlikehold av utstyr knyttet til naturbaserte aktiviteter.»

Emner

Naturbasert aktivitet

 • Friluftsliv

  Friluftsliv handler om å oppholde seg og drive fysisk aktivitet i friluft på fritida – for å få miljøforandring og naturopplevelser.

 • Bærekraftig naturbruk vil si at vi forvalter naturressursene på en slik måte at også de som kommer etter oss, kan ha nytte av de samme ressursene.

 • Dette emnet handler om nye næringer innenfor naturbruk: turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester.

 • Naturbruksyrker

  I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?