1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Skogbruk – næring, yrke og utdanningChevronRight
  6. Oppgave: Trestammens oppbygningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave: Trestammens oppbygning

Vet du hva som finnes mellom barken og veden? Prøv deg på denne oppgaven om trestammens oppbygning.

Tømmerlunne

Trestammen består av tre deler eller soner. De har ulike funksjoner:

  • Bark beskytter trestammen mot uttørking og skader.
  • Bast inneholder levende celler som leder næringsstoffer fra blada til andre deler av treet. Bast kalles også silvev.
  • Ved er døde celler som leder vann fra rota til alle deler av treet. Kjerneveden kalles også marg.

Nå vet du hva som finnes mellom barken og veden?

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning