Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. StorfeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Storfe

Det er storfe på om lag en tredel av jordbruksbedriftene i Norge. Storfeholdet gir kjøtt- og melkeprodukter. Dette emnet handler om ulike storferaser og avl på storfe. Du lærer om den naturlige atferden til storfe, og hva slags stell storfe trenger. Du finner fagstoff om melkeproduksjon og kjøttproduksjon.

Unge kalver fores med kraftfor. Foto.

Læringsressurser

Storfe