1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. FjørfeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fjørfe

Fra fjørfeholdet får vi både kjøtt og egg. Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon, og om hvordan produksjonen av egg foregår. Fjørfe er utsatt for sjukdom, så god hygiene er svært viktig i alt fjørfehold.

Læringsressurser

Fjørfe