Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HMSChevronRight
 5. Vernerunde på arbeidsplassenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vernerunde på arbeidsplassen

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et krav i internkontrollforskriften. Vernerunder er et tiltak i dette arbeidet.

Dette skal vi gjøre:

 1. Inviter skolens verneombud til klassen for å fortelle om hvordan det drives systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på skolen. Forbered spørsmål og ta notater underveis.
 2. Klassen deles i grupper på tre og tre.
 3. Hver gruppe velger en bygning på skolen og planlegger en vernerunde i denne bygningen. Bygningen kan være et verksted, et utstyrslager eller en driftsbygning. Et skolebygg med undervisningsrom kan også brukes.
 4. Finn ut hvem som jobber i den aktuelle bygningen.
 5. Hvilke arbeidsoperasjoner utføres i bygningen?
 6. Hvilke risikomomenter må dere være oppmerksomme på?
 7. Hvilket verneutstyr skal være der?
 8. Lag sjekklister.
 9. Gruppene går vernerunde i «sin» bygning. Noter!
 10. Diskuter resultatene.

Etter denne økta kan du:

 • forklare hva et verneombud gjør
 • forklare hva en vernerunde er, og hvorfor det er viktig
 • finne mangler i en bygning

Vurdering:

Du får ingen karakter etter denne økta, men det vi har lært i dag, blir testet seinere i en muntlig/praktisk prøve.

Læringsressurser

HMS