Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av eng og fôrveksterChevronRight
  6. Gras- og engbelgveksterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gras- og engbelgvekster

I enga vokser grasarter i rein bestand, eller vi dyrker ei blanding av grasarter eller engbelgvekster for å skaffe dyra våre fôr gjennom vinteren.

På beiteareal dyrker vi ei blanding av grasarter og/eller engbelgvekster som egner seg for beiting i sommerhalvåret. Vi pusser gjerne beitet mellom avbeitingene for å hindre ugras i å etablere seg, og for å fremme busking av graset og fornyet vekst.

Vi kan også dyrke grønnfôrvekster for beiting eller høsting. Grønnfôr er ettårige vekster.

Du kan lese mer om grønnfòr her

Ulike arter

I eng som høstes til fôr, brukes stort sett norske frøblandinger hvor artene timotei, engsvingel og rødkløver dominerer. Flerårig raigras er også viktig til slik eng. Til beite dominerer artene engrapp og kvitkløver. Raigras blir i hovedsak brukt til grønnfôr eller ettårig eng og beite.

Hvilke arter og hvilke sorter vi dyrker av de ulike artene, varierer med vekstforholda, hvor vi er i landet, og hva slags fôr vi ønsker.

Timotei

Timotei er vår viktigste fôrplante. Timotei er en art. Av denne arten kan vi kjøpe ulike sorter. De enkelt sortene har ulike egenskaper. Det pågår hele tida forskning og utvikling for å finne best mulig sorter. Den mest kjente sorten av timotei heter Grindstad. Det er en hundre år gammel sort. Her kan du lese mer om Grindstad timotei og hvordan arbeidet med å utvikle sorter foregår:

Grindstad timotei

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster