Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygninger

Dette emnet gir deg en oversikt over de ulike bygningene og installasjonene som brukes i de ulike naturbruksproduksjonene. Vi trenger bygninger til dyrehold, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og redskap. Bygningene har behov for ettersyn og vedlikehold.

Fyfoto av gårdsbruk i Akershus.

Læringsressurser

Bygninger