1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygninger

Dette emnet gir deg en oversikt over de ulike bygningene og installasjonene som brukes i de ulike naturbruksproduksjonene. Vi trenger bygninger til dyrehold, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og redskap. Bygningene har behov for ettersyn og vedlikehold.

Fyfoto av gårdsbruk i Akershus.

Læringsressurser

Bygninger