1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Jord og jordsmonnChevronRight
  5. PløyingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Pløying

Læringsressurser

Jord og jordsmonn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?