Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. NaturgrunnlagetChevronRight
  4. Jord og jordsmonnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jord og jordsmonn

Jord er alt løsmateriale over fast fjell. Det øverste laget kalles jordsmonn. I dette emnet lærer du mer om hvordan jord blir dannet, og på hvilken måte de ulike egenskapene ved jorda påvirker planteveksten. Emnet handler også om jordvern og hvorfor vi må ta vare på matjorda.

Jorde som er pløyet. Foto.

Læringsressurser

Jord og jordsmonn