Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. AkvakulturChevronRight
 4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
 5. Lakselus og rensefiskChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Lakselusa er plagsom for fisken i sjøanleggene våre. I dag er dette samtidig en av de mest omdiskuterte sidene ved norsk oppdrettsnæring. Næringa jobber intenst med å finne bærekraftige måter å bekjempe lusproblematikken på.

 

Når du har arbeidet med dette stoffet, skal du kunne:

 • forklare livssyklusen til lakselusa
 • forklare hvilke skader lusa påfører laksen
 • forklare hva en ektoparasitt er
 • forklare hvordan man kontrollerer lusemengden på fisk i anlegget
 • forklare hva som er utfordringa ved å bruke kjemikalier mot lus
 • vite hva rensefisk er, og hva de gjør
 • diskutere hvordan næringa kan møte luseutfordringene