1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Fôring av oppdrettsfiskChevronRight
  6. Plankton og levende fôrChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Plankton og levende fôr

Læringsressurser

Fôring av oppdrettsfisk