Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. AkvakulturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Akvakultur

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivende utvikling siden de første pionerene startet med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. Nå drives produksjonen med avansert teknologi og krever høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler, og det leveres til mange internasjonale markeder.

Sjøbasert oppdrett. Foto.

Den viktigste oppdrettsarten er fremdeles laks, men det jobbes med nye arter som kveite, torsk og steinbit. I tillegg forskes det på oppdrett av hummer og kråkeboller, samt rognkjeks som brukes til å bekjempe parasitter på laks.

Oppdrettsanlegg finnes både i sjøen og på land. Noen arter lever i ferskvann, andre i sjøvann. Vi har åpne anlegg der vann strømmer fritt gjennom nøter som stenger fisken inne. I lukka anlegg, der fisken går i kar som det pumpes vann inn i, har vi større mulighet til å kontrollere temperatur, oksygen og andre forhold som påvirker fisken.

På et oppdrettsanlegg kreves både teknisk og biologisk kompetanse. I tillegg må vi ha forståelse for sammenhengen mellom kostnader og inntekter. Den som skal føre oppdrettsbåter, må ha nautisk kompetanse.

Emner

Akvakultur

 • Som fagarbeider i akvakultur jobber du i ei næring som skaper store verdier. Arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende.

 • Det finnes ulike typer oppdrettsanlegg. Utstyret på anleggene varierer etter anleggstype, oppdrettsart og geografi.

 • Arter i oppdrett

  Laks er den vanligste oppdrettsarten. Men både kveite, torsk og piggvar – og blåskjell, kamskjell, kråkeboller og krepsdyr – er aktuelle arter.

 • Fôret er en av de største kostnadene i et oppdrettsanlegg. Derfor er det viktig å bruke riktig fôr og å fôre riktig.

 • For å sikre god fiskehelse må vi kjenne miljøkrava til de ulike artene. Vi må overvåke både fisk og miljø for å kunne sette inn tiltak ved behov.