1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fartøy og redskap i fiskerinæringaChevronRight
  6. Ruser, teiner og kilenotChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ruser, teiner og kilenot

Ruser, teiner og kilenot er passive fiskeredskaper som fungerer etter innesperringsprinsippet. I tillegg brukes lokkeprinsippet ved at vi bruker åte. Vi sier også at redskapene fungerer etter felleprinsippet. Redskapene brukes både i ferskvann og sjøvann, og fanger både fisk og krepsdyr.

Ruser brukes helst til å fange ål og torsk.

Teiner brukes til krepsdyr som taskekrabbe, kreps, hummer og kongekrabbe, samt til for eksempel leppefisk, brosmefisker og torsk. I teinene brukes agn for å lokke.

Begreper du bør kunne:

Krepseteine

innesperringsprinsippet

lokkeprinsippet

felleprinsippet

garnmasker

panelnett

ledegarn

kalv

ruse

teine

kilenot

havteine

krepsdyr

fredningstid

landgarn

Finn ut:

  • Hvordan er ruser, teiner og kilenot brukt i fiske der du bor?
  • Hvilke lokale ord og begreper finnes?

Hva kan du om ruse, teine og kilenot? Ta testen!

Læringsressurser

Fartøy og redskap i fiskerinæringa