Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Fiske og fangstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

Lossing av fiskefangst i havna på Røst. Foto.

Fiskerinæringa er ei allsidig næring, med en stor variasjon av fartøyer, redskaper, fangstområder og kundegrunnlag. Dette krever at de som har fiske og fangst som yrke, har kompetanse innenfor mange fagfelt.

Dagens fiskere er først og fremst spesialister på håndtering av redskap og førstehåndsbehandling av fangst. Mange fiskere har i tillegg nautisk utdanning og førerrettigheter for båt.

Emner

Fiske og fangst

  • Fiskeredskaper og fartøy er tilpasset fiske etter ulike arter og i ulike farvann. Fiske og fangst er regulert for å ta vare på ressursene.

  • Havet

    Havet dekker omtrent 70 % av jordoverflata. Vi høster marine ressurser fra havet.