Hopp til innhold

Naturbruk Vg1

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Naturgrunnlaget

  Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.

 • Biologi

  Biologi er læren om alt levende. I dette emnet lærer du mer om levende organismer og hvilke krav de har for å leve.

 • Myndighetene stiller krav til kompetanse for deg som skal jobbe med dyr. Kompetanse er den viktigste faktoren for å fremme dyrevelferd og dyrehelse.

 • Sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres helse og sikkerhet.

 • Dette emnet handler om de ulike naturbruksnæringene og hvordan du skal gå fram for å starte en bedrift.

 • Å jobbe ute

  I mange av naturbruksyrkene er det arbeidsoppgaver som utføres utendørs uavhengig av vær og føre. Det kreves også god kunnskap om bruk av kart og GPS.

 • Dette emnet handler om nye næringer innenfor naturbruk: turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester.

 • Akvakultur

  Dagens oppdrettsnæring er ei næring med avansert teknologi og høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler.

 • Dyrefag

  Dyrefaget omfatter næringer innen opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold.

 • Fiske og fangst

  Fiske og fangst har en lang historie. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

 • Gartner

  Gartnernæringa har ei viktig rolle som produsent av mat og varer. Gartneren har jobber i veksthus, på friland, på grøntarealer og i hagesenter.

 • Hestefag

  Hestefaget omfatter næringer med aktiviteter, tjenester og produkter knyttet til hest og hestehold.

 • Reindrift

  Dette emnet handler om reindrift og hvordan denne næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

 • Skogbruk

  Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa.

Om naturbruk Vg1

Elever i klasserom. Foto.

Om naturbruk Vg1

Faget naturbruk består av to hovedemner: naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet. Under disse emnene finner du et mangfold av læringsressurser som hjelper deg til å nå alle kompetansemåla i læreplanen.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Abonner på siste nytt fra NDLA.

Facebook