1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Hvordan er HMS-forholdene der du er?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan er HMS-forholdene der du er?

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står sentralt i å skape et godt arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og problemer og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Hvordan står det til på din skole?

Oppgave 1 HMS-arbeid

Ta utgangspunkt i skolen din eller en annen arbeidsplass du kjenner til.

Gi eksempler på og drøft hva som blir gjort for at «det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid på alle plan i virksomheten».Kom med ideer til forbedringer av HMS-arbeidet.

Oppgave 2 Internkontroll

Ta for dere belysningen i klasserommet:

Er den god nok? Er den forskriftsmessig? Følg fasene i forbedringsarbeidet og fordel arbeidet mellom dere.

Informasjon om fasene i forbedringsarbeidet finner dere her under overskriften "Internkontroll": HMS-arbeid og internkontroll

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter