Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. IndustrimalerenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Industrimaleren

Hovedoppgaven til en industrimaler er å beskytte nye konstruksjoner mot korrosjon, og å vedlikeholde eksisterende.

Vi møter industrimaler Andreas Dahl Olsen som fortelle om yrket sitt. Han viser også noen arbeidsoppgaver og verneutstyr.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til en industrimaler er å beskytte konstruksjoner, gjenstander og utstyr mot korrosjon, slitasje og å forebygge mot brann. Dette gjelder både nye objekter og vedlikehold av eldre konstruksjoner og utstyr.

En industrimaler overflatebehandler stål, metaller og andre materialer. Han driver også med sprøytemaling av vinduer, dører og andre konstruksjoner som fabrikeres industrielt.

En industrimaler må ha inngående kunnskaper om både materialer, korrosjonstyper, produkttyper og teknisk utstyr.

Arbeidsplasser

Industrimaleren arbeider både på faste verft, verksteder og med mobilt utstyr på vedlikeholdsoppdrag landet rundt.

Du finner industrimaleren i mekanisk industri, skipsverft, offshore, terminalanlegg og i byggebransjen.

Systematikk og dokumentasjon

Industrimaleren må kunne jobbe systematisk og nøyaktig, og dokumentere arbeidene i forbindelse med:

  • utføring av klimatiske kontroller
  • å avgjøre hvilke forbehandlinger som er nødvendig
  • å avgjøre malingssystemer som skal brukes
  • å avgjøre beskyttelsessystemer som skal velges til de forskjellige underlagene

Dette er i tråd med gjeldende forskrifter og arbeidskrav.

Korrosjon er dyrt for samfunnet

Korrosjonsskader koster samfunnet vårt store summer årlig. Det er beregnet at skadene ligger på 3–4 % av BNP (bruttonasjonalproduktet) til Norge hvert år. Det ble ca. 100 milliarder kr. i 2016.

Yrkesbeskrivelse for industrimaleren på utdanning.no.

Læringsressurser

Industrimaleren